Обичам да се шегувам, че хората имат life goals, а аз от своя страна – animal goals. В този дух лайтмотив на втората ми балийска седмица беше денят в Taro Elephant Sanctuary. Направих сериозно проучване за мястото преди да отида, тъй като се опасявах, че ще попадна някъде, където слоновете са на вериги, отнасят се с тях по жесток начин, или са се отнасяли по такъв докато са ги ...